Zgodnie z harmonogramem projektu już 15 maja 2015 r ogłoszenie konkursów.

- konkurs zespołowy, konstrukcyjny

- konkurs indywidualny, literacki

Oba konkursy mają charakter otwarty.